سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد علی عبازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی
ابراهیم برجی دولت آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی

چکیده:

عامل انسانی به معنای عام خود و عامل سرمایه دو عنصر تعیین کننده هر پیشرفت اقتصادی هستند. موضوع نهادهای مالی و ترکیب بهینه عامل سرمایه سالها مورد بحث اندیشمندان مالی بوده است، اما آنچه که باعث شد تا بار دیگر به بحث ساختار سرمایه پرداخته شود حضور عامل انسانی به معنای خاص آن یعنی وجود سرمایه گذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران بود که افرادی با سودگیری های خاص رفتاری بودند.
موضوع تاثیر مسائل روان شناختی در رفتارهای اقتصادی به سال های آغازین قرن بیستم بر می گردد. در مقاله حاضر به بررسی اثرات وجود عامل انسانی در اتخاذ تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه پرداخته می شود. با توجه به تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه می رسیم که در برخی مواقع عامل انسانی با تصمیمات سوگیرانه خود، ساختار سرمایه را از حالت بهینه خارج ساخته و موجب بروز خسارتهای جبران ناپذیری برای بنگاها و شرکت ها می شود.در پایان نیز علاوه بر ارائه الگوریتمی برای اجتناب از بروز سوگیر ها، پیشنهداتی نیز برای محققین آتی آورده شده است.