سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طالب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

جلوگیری از وقوع خرابی (کمانش موضعی) تحت اثر فشار خارجی، از عمده ترین مسائل طراحی خطوط لوله دریایی می باشد. اما هنگامی که لوله جهت استفاه در آبهای عمیق طراحی می گردد، جلوگیری از انتشار طولی خرابی در صورت وقوع، دارای اهمیت بیشتری است. جهت درک اهمیت موضوع انتشار خرابی در لوله های دریایی، باید توجه کرد که وقوع کنترل نشده این پدیده مترادف است با خرابی کیلومترها خط لوله که با هزینه های گزاف در بستر دریا نصب شده اند، زیرا فشار لازم برای انتشار خرابی (فشار انتشار خرابی) به مراتب کمتر از فشار لازم برای ایجاد آن (فشار خرابی) است. در تحقیق حاضر مختصری به این پدیده و دلایل وقوع آن پرداخته، مدل سازی عناصر محدود سه بعدی آن را شرح داده و اثر سیال داخلی، هنگامی که تحت فشار قرار ندارند، روی انتشار خرابی بررسی می شود. نتایج حاصل از به کارگیری روش مشروح در این مقاله، بانتایج آزمایشگاهی توافق بسیار مطلوبی نشان می دهند همچنین مشخص شد که وجود سیال داخلی، هنگامی که لوله کاملا پر نیست، فشارهای مشخصه راکاهش می دهد. لیکن مقدار این کاهش اندک بوده و قابل صرفنظر کردن می باشد.