سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سیدرضا نوابی قمصری – فوق لیسانس عمران محیط زیست
محمد رضا حقیقی – استادیار دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود تجریشی – استادیار دانشکده عمران- دانشگاه صنعتی شریف
گیتی امتیازی – دانشیار دانشکده علوم- دانشگاه اصفهان

چکیده:

سیانور در بسیاری از صنایع بزرگ از قبیل فولاد سازی،شیمیایی، پتروشیمی، نظامی و غیره تولید و یا مصرف می گردد. تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای صنعتی به دلیل تغییرات گسترده در میزان دبی و خصوصیات این فاضلابها در مقایسه با فاضلابهای خانگی مشکلتر است. بررسی منابع موجود نشان داد که اطلاعات کمی در زمینه اثرات سیانور روی پارامترهای بیوسینتیکی فاضلابهای سیانوری وجود ندارد. اهداف این بررسی عبارتند از: ۱) تعیین اثرات سیانور روی پارامترهای بیوسینتیکی (K،۵K،Yو Kd)2) تعیین میکرو ارگانیزمهای مقاوم به سیانور و تجزیه کننده آن. در این بررسی از دو نوع فاضلاب ساختگی و واقعی استفاده شد. بررسیها نشان داد که حذف بیولوژیکی، مهمترین مکانیزم حذف سیانور از فاضلاب سیانوری می باشد و سیانور در شرایط مناسب ابتدا به آمونیاک و در مرحله بعد به نیترات تبدیل می شود. مطالعات در راکتور یا جریان منقطع نشان داد که حذف سیانور از یک واکنش درجه اول پیروی می کند و ثابت سرعت (K) آن در گستره ۰/۰۹۲-۰/۰۳۸ در ساعت تغییر می کند.نتایج آزمایشات اولیه نشان داد که پارامترهای بیوسینتیکی K،۵K،Yو Kd حذف سیانور به ترتیب در گستره ۰/۴-۰/۳ در روز ، ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم در لیتر، ۱۱۰-۴۴ میلی گرم و ۰/۷ -۰/۴ در روز تغییر می کند.