سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرزانه صابونی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
شاه صنم عباسی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
کمال الدین حق بین – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

چکیده:

در حال حاضر داروهایی که در شیمی درمانی بکار گرفته می شوند اثرات ضد التهابی خود را از طریق القای آپوپتوز انجام می دهند. شیکونین گیاه دارویی است که دارای فعالیت ضد التهابی و سرطانی می باشد. در این مطالعه اثر آپوپتوتیک شیکونین و تأثیر آن بر رشد سلولهای سرطانی پوست و سلولهای شرطانی پری میلوسیتیک انسانی مورد ارزشیابی قرار گرفت.