سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمران
جعفر بانصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف دانشکده عمران
امیرحسین بهزادان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف دانشکده عمران

چکیده:

به منظور بررسی رفتار خاک های شن و ماسه ای سیمانی شده بخشی از شمال شهر تهران ، یک برنامه آزمایشگاهی هدفمند بر روی نمونه های بازسازی شده با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس برنامه ریزی و اجرا شده است. نمونه های مورد استفاده دارای ابعاد ۱۸*۳۰*۳۰ سانتیمتر بوده و با تراکم ۵۰ درصد آزمایش شده اند.نتایجحاصله، نشان می دهد که سیمانی شدن مصالح باعث شکل گیری نقطه اوج در رفتار تنش-کرنش شده و با افزایش درجه سیمانی شدن، کرنش متناظر با نقطه اوج کاهش می یابد و یا به عبارت دیگر با افزایش سیمان مدول برشی افزایش پیدا کرده و مصالح تردتر و شکننده تر می شود. زاویه اصطکاک داخلی با سیمانی شدن نمونه ها تنها اندکی افزایش می یابد ولی چسبندگی تحت تاثیر مستقیم درجه سیمانی شدن قرار دارد. افزایش درجه سیمانی شدن همچنین رفتار پس از نقطه اوج را نیز تحت تاثیر قرار داده است، به گونه ای که با افزایش درجه سیمانی شدن، نرم شوندگی کرنش نیز افزایش پیدا کرده است.