سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حمیدی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
نادر طباطبائی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رفتار خاکهای ماسه ای درشت دانه تحت اثر سیمان گچی مورد مطالعه قرار گرفت. با انجام آزمایشهای متعدد کشش برزیلی، فشار تک محوری و فشار سه محوری از نوع تحکیم یافته-زهکشی شده رفتار مکانیکی خاک با سیمانتاسیون گچی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. آزمایشها در درصد های مختلفی از سیمان گچی انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعات اضافه شدن سیمان گچی موجب ترد شدن رفتار خاک، افزایش مقاومت اوج، کاهش کرنش نظیر و انبساط حجم در بارگذاری زهکشی شده می گردد