سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در استفاده از روش های شخم حفاظتی حداقل ۳۰ درصد بقایای گیاهی را روی زمین بر جایم ی گذارند و در نتیجه مصرف علف کش ها معمولا غیرقابلا جتناب می شود بمنظور بررسی اثر شخم حفاظتیو مصرف یا عدم مصرف علف کش در ذرت رقم سینگل کراس ۶۴۷ آزمایشی در قالب طرح بلوک های خرد شده با چهار تکرار به صورت فاکتوریل در سال های زراعی ۷۹ و ۸۰ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر بصورت علف کش در قالب فاکتور الف و در دو سطح و روش های شخم حفاظتی در قالب فاکتور ب و در سه سطح به اجرا درآمد.