سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صدوق – مدیریت فن اوری ساخت صنایع اجزا دقیق-دانشجوی کارشناسی ارشد
سامرندرش احمدی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس شرکت ن
علیرضا رضوی – کارشناس ارشد متالوژی-دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس شرکت نصب و تعمیرات ن
اسماعیل پورسعیدی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس شرکت نصب و ت

چکیده:

رخداد اعوجاج یا خمش یکی از مسائل بغرنج درروتورهای نیروگاهی بوده به گونه ای که این مساله می تواند سیستم سرویس دهی روتورهای مزبور را دچار اختلال نموده و حتی ممکن است باعث خارج شدن توربین از مدار گردد یکی از روشهای حل این مساله استفاده از عملیات حرارتی دهی سطحی موضعی hot spot درمحل حاوی حداکثر خمش می باشد که امروزه کاربرد فراواین در صنایع نیروگاهی دارد اگرچه دما زمان موقعیت و …نیز از پارامترهای اساسی دراین نوع عملیات حرارتی محسوب می شود لکن دراین مقاله صرفا اثر توان توقیف کنندگی برکیفیت خمش زدایی روتورهای اعوجاج یافته محوریت توجه قرار خواهد گرفت بدین منظور دراین تحقیق به بررسی اثر فوق روتور اعوجاج یافته در سه حالت مختلف یعنی بدون عایق با عایق خشک و با عایق مرطوب تحت عملیات hot spot قرارگرفته شد سپس نحوه توزیع حرارتی همراه با میزان اثر خمش هرکدام از سه حالات فوق در رخداد پدیده upsetting به کمک روش F.E.M و با استفاده از نرم افزار ANSYS شبیه سازی شد نتایج حاصل از یافته های آزمایشات صنعتی دال برکاهش زمان عملیات مزبور از ۷۸۰ ثانیه در حالت بدون عایق به ۵۴۰ ثانیه درحالت با عایق خشک و درنهایت به ۱۹۰ ثانیه درحالت با عایق مرطوب بوده که این امر با مشاهده نتایج F.E.M ناشی از افزایش میزان اثربخشی توان توقیف کنندگی و درنتیجه آن افزایش شدت رخداد پدیده UPSETTING درسطح منطقه تحت HOTSPOT عنوان می شود.