سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا حسینی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله اثر شدت و طول تپ لیزرتابشی برمیزان گسیل کلی اشعه ایکس سخت گسسته ازپلاسمای تولید شده توسط تابش دهی هدف آهنی با پرتو لیزرتپی بلند با شدتهای تا (فرمول درمتن اصلی مقاله ) شبیه سازی شده است طیف گسسته اشعه ایکس برحسب طول موج ابتدا ازمعادلالت "Saha-Boltzmann دززمانهای مختلف تابش دهی محاسبه شده سپس میزان گسیل کلی دربازه ۰٫۱-۱nm محاسبه شده است محاسبات نشان می دهند که اشعه ایکس گسسته یه صورت پالسی گسیل شده و با افزایش شدت و دربیشتر موارد با افزایش طول پالس لیزر میزان گسیل کلی افزایش می یابد .