سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جلال اکبری – دانشجوی دکتری، عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی اکبر صالحی نیشابوری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عبدالباسط هلال بیگی – کارشناس ارشد هیدرولیک

چکیده:

دو پارامتر عمده که تمامی محققان در تشکیل گرداب موثر می دانند، عدد فرود و عمق استغراق در دهانه آبگیر است. لیکن درآبگیر نیروگاه ها محدود کردن عدد فرود و یا عدد استغراق بحرانی جریان، تاثیر عمده ای بر راندمان نیروگاه خواهد داشت. از این رو در این تحقیق علاوه بر دو مورد فوق پارامتر دیگری به نام نسبت تقارن توزیع سرعت جریان نزدیک شونده مورد بررسی قرار گرفته است. این نسبت که با ضریب چولگی توزیع سرعت جریان در کانال تقرب مورد استفاده قرار گرفته است، اثر محسوسی بر شکل گیری و تشدید گرداب دارد که این موضوع توسط داده های آزمایشگاهی نشان داده شده است.