سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد قلم باز – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
رضا نوری – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت
محمد شاهمیری – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق اثر هم زدن مکانیکی در سه شرایط مختلف بر ساختار انجمادی آلیاژ Al-20%Si بررسی شده است. بررسی ساختارهای حاصل از هم زدن مکانیکی نشان داد که افزایش سرعت هم زدن سبب کاهش اندازه ذرات و نسبت طولی به عرض آنها می شود. زمان بهینه هم زدن مکانیکی ۱۰ دقیقه بدست آمده است. همچنین ساختار نمونه های هم زده شده از دمای ۶۳۵ درجه سانتیگراد بصورت همدما در مقایسه نمونه هم زده شده از بالای حد مایع، Aspect Ratio بیشتری داشته و در این نمونه ها ذرات سیلیسیم اولیه از توزیع مناسبی برخوردار نیستند. همچنین همزدن مکانیکی از بالای حد مایع تا نزدیک دمای انجماد سبب افزایش اندازه سیلیسیم اولیه نسبت به حالت مرجع می شود.