سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین لکزیان – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه صنایع شهید محلاتی، تهرا
بیژن ملایی داریانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران – تهران
محمدرضا زارع پور – کارشناس، گروه صنایع شهید محلاتی، تهران – تهران
محسن زینلی – کارشناس، گروه صنایع شهید محلاتی، تهران – تهران

چکیده:

در این تحقیق با ارائه معادلات المان محدود حاکم بر پوسته الاستو پالاستیک و استفاده از یک روش تماس تحلیلی، کد المان محدودی جهت آنالیز دینامیکی صریح فرآیند اسپینینگ لوله تهیه می شود. در این میان ضمن شیوه محاسبه نیروهای داخلی و ماتریس جرم، روش تقریب گام زمانی بحرانی و همچنین آنالیز تماس ارائه می گردد. در پایان ضمن ارائه الگوریتم حل، با شبیه سازی المان محدود یک فرآیند خاص که در تجربه با شکت مواجه شده بود، ناموفق بودن فرآیند نشان داده می شود. سپس با استفاده از چندین شبیه سازی مختلف و با تغییر دو پارامتر شعاع دماغه و زاویه رهایی غلتک، ضمن بررسی اثر این دو پارامتر بر کیفیت فرمینگ، مقدار بهینه این دو پارامتر انتخاب شده و سپس نمونه تجربی با غلتک بهینه شده تولید می گردد که در آن موفقیت آمیز بودن فرآیند تایید می گردد.