سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان غلامعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
سیدحسین منصوری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
مهران عامری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مکانیک
میثم غلامپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مناطق کویری با توجه به شدت بالای تابش خورشید، نیروگاه دودکش خورشیدی می تواند نقش مهمی را در زمینه تولید برق ایفا کند. بر همین مبنا یک نمونه کوچک نیروگاه دودکش خورشیدی دراطراف شهر کرمان ساخته شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، برج طراحی شده دارای ارتفاع ۶۰ متر و قطر ۳ متر و شعاع کلکتور نیروگاه ۲۰ متر می باشد. پس از ساخت نیروگاه مذکور وانجام تست های اولیه نمایان گردید که این نیروگاه توان الکترسیته مورد انتظار را تولید نمی کند. برای حل این مشکل، بررسی مجدد این نیروگاه با استفاده از مدل یک بعدی صورت گرفته است. در این تحقیق ابتدامعادلات حاکم بر نیروگاه دودکش خورشیدی توصیف شده و سپس برای بیشینه توان خروجی نیروگاه در یک زمان خاص، نتایج شبیه- سازی عددی نمونه کوچک این نیروگاهها ارائه گردیده است. نتایج بدست آمده نحوه تاثیر افزایش شعاع کلکتور در افزایش توان خروجی نیروگاه را با در نظر گرفتن قطرهای مختلف برج نشان می دهد. این نتایج تاثیر قطر برج در میزان افزایش توان خروجی را نیز مشخص می کند.