سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مستانه معطری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکا

چکیده:

شکل دهی اجزای ورقی نازک و دارای شکل های پیچیده به روش سوپرپلاستیک اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با این حال این فرآیند همواره با مشکلاتی از قبیل عدم توزیع یکنواختضخامت و ناتوانی در پیش بینی نازک شدگی و گسیختگی قطعه شکل گرفته، روبرو بوده است. به این دلیل این محدودیت ها از فشار- های پایین برای شکل دهی استفاده می شود تا از شکست زودرسقطعه جلوگیری شود و این امر زمان شکل دهی را طولانی می کند. در این مقاله شکل دهی ورق سوپرپلاستیک ۵۰۸۳ در یک قالب T- شکل بررسی شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج تست تجربیسازگاری خوبی دارد. مطالعات عددی برای قالبT – شکل و همچنین نتایج تست بالج آزاد، نشان می دهد ورق پس از رسیدن به کرنش خزشی معینی دچار گسیختگی خواهد شد. با استفاده از مفهوم کرنش خزشی معادل سعی شده معیار پارگی برای شکل دهی سوپرپلاستیک این ورق آلومینیوم در شرایط دمایی و فشار خاص تعریف می شود. با تعمیم این معیار می توان نتیجه یک فرآیندشکلدهی را پیشبینی و آن را بهینه سازی کرد. بررسی اثر شعاع گوشه ها نشان می دهد با بهنیه کردن هندسه قالب می توان نازک شدگی موضعی را کاهش داد و احتمال پارگی ورق طی فرآیند راحذف کرد.