سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – موسسه تحقیقات برنج کشور
مهیار محمد زاده – موسسه تحقیقات برنج کشور
حبیب ا.. عارفی – موسسه تحقیقات برنج کشور
الهیار فلاح – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

کیفیت مطلوب پخت دانه برنج از مهمترین صفات اندوسپرم دانه می باشد . این صفات شامل درصد آمیلوز ، غلظت ژل و درجه حرارت ژلاتینه شدن است. در این آزمایش اثر شوری های مختلف بر روی سه رقم برنج ارزیابی شده است . سه رقم عنبربو، PSBRC88 و گرده را در سطوح شوری با EC صفر، چهار، هشت و دوازده میلی موس بر سانتی متر در سه تکرار در قالب آزمایش اسپلیت پلاست با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفته شد. عامل شوری ، عامل رقم و اثر متقابل آنها برای هر سه صفت مورد مطالعه معنی دار بوده است . در بین این سه رقم برنج ، رقم عنبر بو کمترین تغییرات را از نظر کیفیت مطلوب پخت برای این سه صفت داشت و از این نظر برای استفاده در انجام تلاقیها قابل توصیه می باشد.