سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن محمدنژاد شورکایی – کارشناس ارشد بخش مهندیس شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا)
حمیدرضا میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه

چکیده:

سکوهای ثابت دریایی سازه های متداول جهت استخراج منابع نفتی و گازی هستند. با توجه به کاربرد وسیع این نوع سازه ها در آبهای خلیج فارس بررسی عملکردشان طی دوران بهره برداری از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از موارد مهم در تحلیل سازه ها بررسی ظرفیت باربری نهایی سازه است. این مقاله سعی دارد تا اثر شکل بادبند را در ظرفیت باربری نهایی سکوها مورد بررسی قرار دهد. روشهای مختلفی برای تعیین ظرفیت سکوها وجود دارد که یکی از مرسوم ترین روشها استفاده از آنالیز استاتیک غیرخطی می باشد. بدین منظور چهارجاکت چهارپایه با بادبندهای متداول X,K در عمق آب ۷۰متر در نرم افزار اجزای محدود SACS5.2 مدل شده و با استفاده از زیربرنامه collapse آنالیز شده و در این روش رفتار سازه با افزایش بارگذاری از تراز طراحی تا تراز حدنهایی و مرز فروزیرش مورد بررسی قرار می گیرد.