سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا صادقی گیوی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مربی
مرتضی طایفی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارشناس ارشد پژوهشی
اسرین قنبریان – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کارشناس ارشد پژوهشی
کامران رئیسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مربی

چکیده:

در این مقاله اثر شکل دماغه در رفتار راکت های کاوش مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور لازم است ابتدا تمام ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات پا یداری برا ی شکل های مختلف دماغه استخراج شده و سپس با اعمال آنها در شبیه سازی مسیر پرواز، رفتار دینام یکی وسیله مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب تاثیر تغییر ضرایب آ یرودینامیکی ناشی از تغییر شکل دماغه برای دو نوع دماغۀ مخروطی و اوجایو فون- کارمن، در پارامترهای پروازی مثل ارتفاع، سرعت، زاویه شیب مسیر و برد افقی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.