سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی معارفدوست – مربی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد گروه مکان
مهران کدخدایان – استادیار – گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله اثر شکل و زاویه قالب در فرآیند اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم مورد بررسی قرار گرفته است . زوایای مختلفی با استفاده از روش اجزاء محدود و اشکال مختلف منحنی های شکل قالب با استفاده از روش حجم محدود مورد تحلیل قرار گرفته اند و زاویه و شکل قالب بهینه از نتایج استخراج گردیده است . قالبها در محیطPro/Engineer شبیه سازی شده، و سپس با استفاده از نرم افزارهای SuperForge2004 و Ansys 6.1موردتحلیل قرار گرفته اند . جوابهای حاصل نیز با نتایج قابل دسترس مقایسه شده که گویای صحت شبیه سازی و تحلیل آن می باشد