سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید عرفان سلیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سیالات دانشگاه شیراز
ابراهیم گشتاسبی راد – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
همایون امداد – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

واماندگی دینامیکی پدیده‌ای است که به واسطه ریزش گردابه‌ها بر روی سطح مقطع بال نوسان کننده در زوایای حمله زیاد-نزدیک به زاویه حمله بحرانی-پدیدار می‌گردد. وقوع واماندگی دینامیکی باعث افت شدید در نیروی برآ و افزایش چشمگیر در نیروی پسا و در نتیجه ممان پیچشی می‌شود. با بررسی واماندگی دینامیکی و جدایش زمانمند لایه مرزی روی بال در گستره اعداد رینولدز بالا و با اعمال فرکانس‌های نوسانی متفاوت روی مقطع بال NACA0012، رژیم‌های متفاوتی از واماندگی دینامیکی مشاهده می‌شود که مهمترین عامل تعیین کننده در این رژیم‌ها، کیفیت ریزش گردابه‌ها به سمت دنباله پشت بال می‌باشد. در تمامی حالات مورد بررسی، وجود جریان جداشده بر روی بال در زاویه حمله متوسط و نیز افزایش فرکانس نوسان، از عوامل مؤثر بر افزایش اثر واماندگی دینامیکی بودند. شکل لبه حمله ایرفویل نقش بسیار مهمی را در زمان و مکان جدایش جریان و همچنین قدرت گردابه‌های تولید شده دارا می‌باشد. بدین منظور در این مقاله با ارائه یک کد کامپیوتری دوبعدی، پس از شناخت پدیده واماندگی دینامیکی و با بررسی پارامترهای اثرگذار بر آن، واماندگی دینامیکی بالواره NACA0012 به همراه اعمال تغییراتی در شکل لبه حمله، به کمک حل جریان آشفته تراکم‌پذیر دوبعدی بررسی گردیده و نتایج حاصل از این تغییرات با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داده است که شکل‌های متفاوت لبه حمله باعث تغییر در وسعت محدوده واماندگی می‌شود.