سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا حدادی مقدم – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ،تبریز
بهروز رضایی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ،تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ،تبریز
منوچهر علی کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ،تبریز

چکیده:

ساختار نوار فوتونی بلورهای فوتونی ناهمسانگرد دوبعدی با شبکه مربعی شامل میله های دی الکتریک با شکل های مختلف به طور عددی مطالعه شده است .بزرگترین گاف نواری فوتونی کامل با استفاده از میله دایروی بدست می آید . در مقایسه با بلورهای فوتونی همسانگرد،که بزرگترین گاف نواری فوتونی برای میله مربعی بدست می آید،در بلورهای فوتونی ناهمسانگرد کمترین پهنای گاف نوار فوتونی حاصل می شود .