سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید اسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دفن مناسب زباله‎های شهری امروزه یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری است. پوشش رسی مهمترین بخش از یک محل دفن (Landfill) برای جلوگیری از نشت شیرابه داخل آن به محیط خارج است. در این مطالعه به بررسی رس موجود در محل دفن کهریزک به منظور استفاده در پوشش رسی پرداخته شده است. در بررسیهای صورت‎گرفته تفاوت اندکی بین درصد رطوبت بهینه برای تراکم حداکثر و نفوذپذیری حداقل مشاهده شده است. ازطرفی رس مذکور از نفوذپذیری بسیار پایینی برخوردار بوده، اما به دلیل دارا بودن مقداری آهک زنده در مواد تشکیل‎دهنده خود، پتانسیل تورم‎زایی بالایی بخصوص در مجاورت شیرابه داشته و ممکن است نفوذپذیری آن افزایش یابد. نتایج نشان می‎دهد افزودن آهک شکفته روشی مؤثر برای کنترل تورم و کاهش نفوذپذیری این خاک است. افزودن آهک شکفته دامنه خمیری این خاک را کاهش داده ولی تأثیری روی درصد رطوبت بهینه نداشته است