سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز رمضانپور – دانشگاه صنعت آب و برق تهران
محمدجواد احمدی – دانشگاه صنعت آب و برق تهران
محمد خداداد حسین آبادی – دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

با توجه به نقش اساسی انرژی الکتریکی در زندگی روزمره در حال حاضر از هر زمان دیگر طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت با حداکثر بازده و بیشترین قابلیت اطمینان حائز اهمیت است . بر این اساس قابلیت اطمینان یکی از معیارهای مهم در طراحی و انتخاب نوع شینه بندی پست های فشار قوی است . در این مقاله اثر توع شینه بندی در شاخص های قابلیت اطمینان پست بررسی شده و نشان داده شده است که شینه بندی یک و نیم کلیدی از نظر قابلیت اطمینان بهترین نوع شینه بندی می باشد . همچنین روش آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان تجهیزات در شاخصهای قابلیت اطمینان کل پست بیان شده است