سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی تکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
زهرا حقیقت – کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات مهم در مدیریت ابگیرها خصوصا آبگیری از رودخانه، مسئله ورود رسوب به داخل دهانه آبگیر می باشد. استفاده از صفحاتمستغرقدردهانه آبگیر سبب تغییر در توزیع سرعت جریان ، تنش برش شده و الگوی جریان را تغییر داده و از ورود رسوبات به داخل آبگیر می کاهد. در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل فیزیکی ونصب صفحات مستغرقدر دهانه آبگیر روند حرکت و تجمع رسوبات دردهانه آبگیر مور بررسی قرار گرفته است. با انجام آزمایشها در و دهانه آبگیر ۴۵ و ۹۰ درجه و استفاده ازصفحات مستغرقدر شکلهای متفاوت، مشاهده گردید که صفحات مستغرق انحناء دار در مقایسه با دو نوع صفحه مستغرق زاویه دار و تخت موثر تر بوده و میزان رسوبگذاری در دهانه آبگیر را حدود ۱۵ دصد بیشتر از دو نوع دیگر کاهش می دهد.