سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر گل ارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مکانیک دانش
مهرداد آقایی خفری – استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پارامترهای موثر بر روی کشش عمیق شامل نسبت قطر پانچ به قطر قالب، سرعت حرکت پانچ، نیروی نگه دارنده ورق، اصطکاک و عمق کشش می باشند که هر یک می تواند به طور جداگانه بر روی پدیده گوشه ای شدن ورق موثر باشد. جهت انجام آزمایش و بررسی این عوامل موثر از دستگاهی با مشخصات ابعاد قطر پانچ ۳۰mm و قطر قالب ۴۱/۷mm مورد استفاده قرار گرفت. ماده اولیه لوح های دایروی آلیاژ آلومینیوم ۲۶۱۸ با ضخامتهای مختلفی بوده است. در این تحقیق اثر ضخامت، دمای آنیل و عملیات حرارتی حل سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان LDR و گوشه ای شدن تابع شدیدی از انیزوتروپی ورق می باشد که با استفاده از مقدار r مقایسه می گردد. همچنین افزایش دمای آنیل میزان LDR و گوشه ای شدن را افزایش داد. عملیات حل سازی و آنیل بعدی به دلیل افزایش استحکام، شکل پذیری و LRD را کاهش می دهد.