سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر گل ارضی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و انتخاب مواد دانشکده مکانیک دانش
مهرداد آقایی خفری – استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

پارامترهای مؤثر بر روی کشش عمیق شامل نسبت قطر پانچ به قطر قالب, سرعت حرکت پانچ, نیروی نگه دارنده ورق, اصطکاک و عمق کشش می باشند که هریک م یتواند به طور جداگانه بر روی پدیدهگوش های شدن ورق مؤثر باشد. جهت انجام آزمایش و بررسی این عوامل مؤثر از دستگاهی با مشخصات ابعاد قطر پانچ ۳۰mm و قطر قالب ۴۱/۷mm مورد استفاده قرار گرفت. ماده اولیه لوح های دایروی آلیاژ آلومینیوم ۲۶۱۸ با ضخامت های مختلفی بوده است. در این تحقیق اثر ضخامت، دمای آنیل و عملیات حرارتی حل سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان LDR و افزایش دمای آنیل میزانLDR و گوش های شدن را افزایش داد. عملیات حل سازی و آنیل بعدی به دلیل افزایش استحکام، شکل پذیری وLDR را کاهش م یدهد.