سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر سرابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر
سیدمحمود کثیریه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر
شمس الدین استوار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر
کریم آقاحسینی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

با انتخاب رزین اپوکسی و پلی آمید بعنوان بیندر، می توان متغیرهای موثر بر دوام پوششها را به PVC، ضخامت و نوع پیگمنت بازدارنده محدود نمود. بنابر نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده دوام پوششهای الی با ضخامت آن تا ضخامت خاصی که مقدار آن بستگی به ساختار پوششی دارد، رابطه مستقیم دارد.
اما رابطه دوم در محیط مه نمکی با PVC غیر خطی می باشد و دارای ماکزیممی در محدوده CPVC می باشد. در صورتی که اثر پیگمنت بازدارده راحذف نماییم آنچه که مشخص است میزان دوام روکش متناسب با میزان نفوذپذیری پوشش می باشد.
در صورت استفاده از پیگمنتهای بازدارنده نوع و درصد آن نیز در میزان دوام پوشش در محیط مه نمکی موثر می باشد.