سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
سید حسین منصوری – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک
حسین امیری – دانشجوی دکترای دانشگاه شهید باهنر کرمان – بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این پژوهش مدلی یک بعدی برای تمام اجزای پیل سوختی غشاء پلیمری (PEMFC) در حالت پایدار و دما ثابت ارائه شده و به بررسی اثر پارامترهایی از جمله کسر مولی گاز نیتروژن، رطوبت نسبی، درجه حرارت، ضخامت غشاء، نسبت استوکیومتری آند و کاتد و چگونگی توزیع اکسیژن درکا