سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد مجد – دانشگاه تربیت معلم- دانشکده علوم پزشکی گروه زیست شناسی تهران
صدیقه مهرابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده علوم پایه

چکیده:

در این پژوهش اثرات ضد میکروبی عصاره های آبی الکی برگ، ساقه و ریشه گیاه حّراAvicenni marina از درختان جنگلی مانگروی بندر خمیر واقع در استان هرمزگان بر برخی از باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی و برخی از قارچها با استفاده از روشهای دیسک گذاری،چاهک گذاری و Pour Plate مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، برگ ساقه و ریشه گیاهان حّرا مانگرو دارای اثر ضد میکروبی است. عصاره های الکی اثر ضد باکتریابی قویتری از نوع باکتری کش داشتند و عصاره های بی اثر ضد قارچی بیشتری از نوع قارچ ایستایی نشان دادند روش TLC حضور ساپونین در برگ و ساقه گیاهان حّرا را نشان داد طیف سنجی فرا بنفش در عصاره های الکی ساقه و ریشه و گیاهان مورد آزمایش، وجود ترکیبات فنلی که در تشکیل تانن ها و فلاونوئیدها نقش بنیادی دارند مشخص کردند.