سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – دانشیار آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ها، دانشکده مهندسی مکانیک , دان
مرتضی فخار نجف آبادی – کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت ها، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق یک مدل تحلیلی برای بررسی فازهای مختلف پاسخ صفحه های ساندویچی کامپوزیتی مرور شده و فرایند ضربه به کمک سیستم یک درجه آزادی شبیه سازی شدهاست. استخراج معادلات بر اساس تحلیل استاتیکی نیرو- تغییر مکان به روش کمینه کردن انرژی پتانسیل می باشد و جرم معادل با استفاده از انرژی جنبشی متوسط محاسبه شدهاست. این معادلات تعادل استاتیکی با اصلاح به کمک خواص دینامیکی مواد (بخصوص هسته که تفاوت زیادی بین رفتار استاتیکی و دینامیکی آن وجود دارد) برای ضربه با سرعت کم استفاده شده است. حل عددی به کمک نرم افزار LS-Dyna انجام شده و همگرایی نتایج عددی نیز برای اطمینان از صحیح بودن نتایج انجام شدهاست. با مقایسه نتایج تئوری و عددی و نتایج آزمایش مقالات مرجع مشاهده می شود که نتایج مطابقت قابل قبولی دارند.