سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگان مرادبازفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، طراحی کاربردی
رامبد رستگاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ، استادیار گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

امروزه تحقیقات زیادی درمورد خواص مکانیکی ابزارهاوسیستم های میکرو/ نانو الکترومکانیکی انجام شده است که هدف اصلی آنها محاسبه فرکانس ها ی طبیعی است که به شدت وابسته به نیروی محوری اند. تیرها از جمله المانهایی هستند که دراین سیستم ها نقشی پایه ای دارند و بسیاری از میکروسازه ها و همچنین نانولوله های کربنی با استفاده از آنها طراحی و شبیه سازی می گردند.در این مقاله مدلسازی جدید و تحلیل دینامیکی یک تیر تیموشنکو درمقیاسهای نانو/ میکرو تحت بار محوری برپایه تئوری تنش کوپل تعمیم یافته برای بدست آوردن فرکانس های طبیعی تیر مد نظرقرار گرفته است. دراین تئوری یک پارامتر مقیاس طول را در نظرمی گیریم.با استفاده از اصل هامیلتون و تئوری فوق، معادله راهنمای دینامیکی مدل جدیدتیررا بدست آورده، سپس با استفاده از این معادله راهنما، تحت شرایط مرزی در نظر گرفته شده، برطبق مدل جدید تیر تیمو شنکو به معادلات ارتعاشی حاکم بر سیستم موجود می رسیم. درادامه کار با توجه به دخیل بودن ضریب پواسون در فرمولهای بدست آمده، مشاهده می گرددکه در یک ضریب پواسون یکسان فرکانس طبیعی تیر در مدل جدید بیشتر از مدل کلاسیک آن می باشد.همچنین ضریب پواسون با فرکانسهای طبیعی تیر رابطه مستقیم دارد