سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین فاضلی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)
محمد حق پناهی – دکترای مهندسی مکانیک (دانشیار)

چکیده:

در این مقاله به مطالعه و تحلیل ترموالاستوپلاستیک سازه جوشکاری شده، به کمک روش اجزای محدود و نرم افزارANSYS پرداخته می شود. سپس بر اساس همین روش و با توجه به جواب های قابل قبول حاصل شده، اثر ضریب همرفت (یا سرعت خنک کاری در حین جوشکاری) بر روی تنش های پس ماند مورد بررسی قرار می گیرد. میزان کاهش این تنش های پس ماند بر اساس نتایج بدست آمده ارائه می گردد.