سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – استاد دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
ایمان سهرابی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

طراحی سیستم مکش و راهگاههای ورودی و سوپاپها نقش مهمی در بهینه کردن عملکرد موتور دارد. در این تحقیق با استفاده از یک مدلCFDو استفاده از کدAVL-FIRE تاثیر طراحی راهگاههای ورودی هوا در یک حالت تغییر یافته نسبت به مدل پایه، بر میزان آشفتگی جریان درون محفظه احتراق و مشخصههای احتراقی، بر روی سیکل عملکردی موتور دیزل OM-457 بررسی میشود. شبیه سازی موتور به صورت سیکل باز شامل مراحل مکش، تراکم و احتراق (تا لحظه باز شدن سوپاپ دود) انجام میشود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی حالت پایه موتور با نتایج آزمایشگاهیصحه گذاری شده تا امکان اعتماد به سایر نتایج، برای بحث و مقایسه فراهم گردد. شبیه سازیهای انجام شده بر روی تاثیر هندسه راهگاه- های ورودی نشانگر این مطلب است که بهینه سازی هندسه راهگاه- های ورودی هوا میتواند نقش بسیار کلیدی در کارایی موتور و سطح آلایندههای آن داشته باشد