سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سنائی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمود احمدیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین خالقی بیزکی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر تغییرات طول بلوک اطلاعات بر روی عملکرد سیستمهای تله متری ماهواره های۳ / ۱ LEO 1 می باشد . در این مقاله یک توربوکد متقارن با نرخبا روش کدبرداری SOVA 2 در نظر گرفته می شود . برای بررسی اثر تغییرات طول، شبیه سازی برای سه طول بلوک مختلف ۸۶۵۳، ۶۳۱۷ و ۰۲۹۸ بیت ( طولهای استاندارد بکار رفته در تله متری ماهواره ها ) انجام داده شده و نمودار احتمال خطای آنها با هم مقایسه می گردد . برای مشاهده ی اثر درهم نه ٣ ، دو نوع متداول درهم نهی آرایه ای و درهم نهی تصادفی شبیه سازی شده و اثر آن بر نمودار احتمال خطا بررسی می گردد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش طول بلوک اطلاعات با استفاده از درهم نهی تصادفی، بهبود قابل ملاحظه ای را در بهره ی کدینگ ایجاد می کند .