سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پایه پل یکی از موانعی است که پس از احداث معمولاً باعث کاهش عرض طبیعی جریان گشته و مانعی دربرابر جریان بوجود می آورد . برای اینکه عبور جریان ازمیان پایه های پل باحداقل انرژی مخصوص ممکن گردد , عمق آب دربالادست پایه پل افزایش می یابد . این افزایش عمق را فراآب می نامند . دراین مقاله تلاش می شود تا پس از ارائه مبانی مطالعات هیدورلیک پایـه پـل , تـاثیر
طول پایه پل مستطیلی شکل بر پروفیل طولی فراآب بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد