سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی علی یاری – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد ، تهران

چکیده:

در این مقاله اثر ظرفیت انتقال بار بر راندمان انتقال قطعه GaAs-CCD تحت عناوینی چون میزان سیگنال بار درون چاه پتانسیل و ضخامت کانال بررسی می شود .در ابتدا مدل انتقال بار یک بعدی ارائه وسپس به دنبال آن نتایج شبیه سازی استخراج و تحلیل می شوند.