سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق نانوذرات سولفید روی، ZnS با ابعاد ۲/۱ تا ۳/۳ نانومتر به روش فوتوشیمیایی رشد داده شدهاند . در این آزمایشها Zn(No3)2 و Na2S2O3 به عنوان مواد اولیه واکنش تیوگلیسرول ) ) TG به عنوان عامل پوششی به کار رفتهاند . پارامترهای موثر در تشکیل نانوذرات به اندازههای مختلف از جمله غلظت عامل پوششی و زمان تحریک توسط UV مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از منحنیهای عبور اپتیکی، شکاف انرژی اندازهگیری و بر اساس تقریب جرم موثر، EMA ، اندازه نانوذرات تخمین زده میشود . در این تحقیق شرایط بهینه برای ساخت کوچکترین نانوذرات با شکاف انرژی ۴/۵۸۳ الکترون ولت و با اندازه تقریبی ۲/۱ نانومتر به دست آورده شده است