سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسیه السادت کاظمی –
سید احمد کتابی –
محمد مهدی باقری محققی –

چکیده:

در این مقاله خواص ساختاری و برخی خواص اپتیکی نانو ذرات اکسید روی ارائه میگردد. نانو ذرات بسیار بلوری از طریق دو روش هیدروترمال و سل- ژل تهیه شده است. طیف های XRD و تصاویر TEM نشان میدهند اندازه کریستالیت های تهیه شده از دو روش مذکور به ترتیب در بازه ۵٫۰۴-۱۸ نانومتر۷٫۰۵-۶٫۳۸ نانومتر قرار دارند. مقادیر گاف مستقیم اپتیکی نانو ذراتی که در گستره ۳۵۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد بازپخت شده اند نسبت به اکسید روی بالک، ۰٫۳۱eV شیفت آبی از خود نشان میدهد که این شیفت مربوط به کاهش اندازه ذرات است.