سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک اقتصادی – کارشناس ارشد مهندسی مواد -دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر پروین – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن افراسیابی – کارشناس ارشد ساخت وتولید – شرکت مهندسی ایمن سروی

چکیده:

فرآیند متداول برای ساخت کامپوزیت تنگستن – مس، آسیاکاری مکانیکی وسپس تف جوشی مخلوط پودری می باشد . یکی از مشکلات عملی مهم که در حینآسیاکاری اتفاق می افتد تمایل زیاد پودر به چسبیدن به ابزار آسیا کاری می باشد ( دیواره ظرف وگلوله ها ). این چسبیدن باعث کاهش بازدهی آسیا می شود . یکی از روشهایی که برای کاهش چسبیدگی پودر بکار می رود، اضافه کردن عامل کنترل کننده فرآیند می باشد . در این مقاله اثر هگزان و اسید استئاریک به عنوان عامل کنترل کننده فرآیند بر اندازه ذرات تحقیق شده است . مورفولوژی پودر آسیا شده بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و محاسبات اندازه دانه با استفاده از الگوهای پراش اشعه ایکس، بررسی شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از عامل کنترل کننده فرآیند به صورت مؤثری باعث کاهش اندازه نهایی ذرات پودرآسیا شده می گردد . اندازه ذرات تابعی از نوع و مقدار عامل کنترل کننده فرآیند می باشد