سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا نصرآزادانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عدد رینولدز ، تعداد بافل ها و فاصله همزن از کف تانک بر خواص جریان در یک تانک بر خواص جریان در یک تانک همزن دار است . مطالعات در یک تانک بافل دار مجهز به همزن توربینی راشتون انجام شده است . سرعت متوسط ، ضریب پمپ کردن همزن و زمان اختلاط مهم ترین پارامترهای اندازه گرفته شده در این تانک هستند . تاثیر عدد رینولدز و فاصله همزن از کف تانک بر ضریب پمپ کردن همزن و زمان اختلاط مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده شده است که ضریب پمپ کردن همزن مستقل از عدد رینولدز و فاصله همزن از کف تانک است . اما زمان اختلاط با افزایش عدد رینولدز کاهش و با افزایش فاصله همزن از کف تانک افزایش می یابد . علاوه بر این نتایج نشان می دهد که زمان اختلاط با افزایش تعداد بافل ها کاهش می یابد.