سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین شکوهمند – استاد دانشگاه تهران
سیدمحمد تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
نوید پیرزای خبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

روش ذره نمونه مونت کارلو برای محاسبه جریان مولکولی آزاد در یک ردیف پره پمپ توربو مولکول محوری به کار رفته است که درآن مسیر پویش آزاد متوسط در برخورد بین مولکولی ، نسبت به ابعاد شکل بسیار بزرگ است. در این شبیه سازی تاثیرات نشتی جریان در اثر وجود لقی بین بالای دیواره پره و پوسته در نظر گرفته شده و از ضخامت پره صرف نظر شده است. همچنین اثر ضریب تطبیق گرمایی (به عنوان عامل کم اثر) و عدم تعادل گرمایی یعنی اختلاف دمای متوسط جریان و دمای دیواره (به عنوان یک عامل موثر) به حداثر نسبت تراکم و حداکثر دبی بی بعد عبوری بررسی شده است. تطابق خوب بین نتایج عددی شبیه سازی حاضر و روش های مشابه پیشین، صحت روش ارائه شده را تصدیق می کند.