سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هاشم زاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید.
کامران عبدی – دانش آموخته مهندسی مکانیک ساخت و تولید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

چکیده:

در این آزمایش هدف بررسی تاثیر عمق ماده گی، براساس درصدی از قطر نری، بر روی استحکام کششی مقطع جوش اصطکاکی قطعات پلاستیکی از جنس تفلون می باشد. برای این منظور سه گروه نمونه آماده سازی شد واثر عمق در این سه گروه نمونه بررسی شد. قطر نری، ۸ ،۱۰ و۱۲ میلیمتر انتخاب شد. ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ درصد قطرنری در هر گروه به عنوان عمق ماده گی در نظر گرفته شد. از هر عمق سه نمونه آماده شد. بعد از جوشکاری، قطعات تحت آزمون کشش قرار گرفتند. در هر عمق میانگین استحکام سه نمونه به عنوان استحکام در آن عمق در نظر گرفته شد. در سری قطرهای ۸ و ۱۰ میلیمتر ماکزیمم استحکام در عمق ۵۰ درصد قطر نری و در سری ۱۲ میلیمتر در عمق ۱۰۰ درصد قطر نری مشاهده شد.