سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قاسمیه – استادیار گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه تهران ، تهران
مهدی جلال پور – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

یکی از جزئیات اجرایی برای اتصالات خمشی که اخیرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است اتصال با ورق انتهایی بلند یا گسترش یافته می باشد. جهت طراحی لرزه ای هر اتصالی یکی از بخشهایی که باید مورد توجه قرار گیرد بخش چشمه اتصال می باشد که رابطه مستقیمی باعث ستون اتصال داشته و نقش بسیار مهمی را در رفتار لرزه ای کلی اتصال دارد. در مقاله حاضر اثر این بخش بر رفتار لرزه ای کلی اتصال با ورق انتهایی گسترش یافته بررسی می شود.