سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حیدر حمیداوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سید وحید اسلامی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:
حلفه از مشکل سازترین علف های هرز جهان می باشد و مهمترین عامل استقرار و گسترش آن ریزوم است. با وجود این که کشاورزان شخم عمیق را به عنوان روشی جهت کنترل این علف هرز عنوان مینمایند، هنوز تحقیق مدونی در این ارتباط انجام نشده است. برای بررسی اثر عمق بر روی خصوصیات ریزوم آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۶ تیمار عمق دفن (۲/۵، ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتی متری) و ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که ریزوم های دفن شده در عمق های بیش از ۳۰ سانتیمتر توانایی سبز شدن را ندارند. همچنین نتایج داد ریزوم های حلفه در دامنه عمقی ۲/۵ تا ۱۰ سانتی متر بیشترین توان سبز شدن و رشد را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق می توان گفت قطعه قطعه کردن ریزوم ها و شخم با عمق بیش از ۳۰ سانتی متر روش مؤثری در کنترل حلفه است.