سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیروس جعفری – دانشگاه شیراز
عبدعلی ناصری – بخش آب و خاک مرکز تحقیقات نشکر و گروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
حبیب الله نادیان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در مزارعه نیشکر کود فسفر به سطح خاک کف فاز و اضافه می شود. سپس قلعه نیشکر روی کود فسفر گذاشته می شود با توجه به حرکت کند فسفر در خاک و اینکه کود فسفر بطور عمقی به خاک داده می شود به منظور یافتن بهترین عمق قرارگذاری کود فسفره آزمایشی در مزارعه کشت و صنعت امیرکبیر اجرا گردید .