سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهمی کرمیان – هیأ ت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
سید محمد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود منیر واقفی – دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دما و زمان استمپرینگ مهم ترین عوامل تعیین ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژی آستمپر شده می باشد. هدف این پژوهش بهینه سازی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل آلیاژ شده با مس و آلومینیوم ( Fe-3/6C-2/7Si-0/05Mg-1Cu-1Al) تحت شرایط مختلف عملیات آستمپرینگ می باشد. ابتدا نمونه های ریخته شده در دمای ۹۵۰ درجه به مدت ۱ ساعت آستنیته شده، سپس به منظور رسیدن به خواص مکانیکی مورد نظر ( استحکام کششی، درصد سختی، ازدیاد طول و چقرمگی شکست)، نمونه ها در یک حمام نمک در ۳ دمای ۲۸۵، ۳۳۵ و ۳۷۵ درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی ۱۵ تا ۱۵۰ دقیقه تحت عملیات آستمپرینگ قرار گرفتند.
برسی نتا یج نشان داد که نمونه آستمپر شده در دمای ۲۸۵ درجه سانتی گراد و زمان ۱۵ دقیقه ازبهترین ریز ساختار وخواص مکا نیکی برخوردار می باشد، زیرا ریزساختار نهایی این نمونه شامل مخلوطی از فریت بینیتی و آستنیت باقیمانده از پرکربن است.