سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شهمیری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان –

چکیده:

خوردگی یکی از مهمترین مشکلات مهندسین در پالایشگاه ها و واحدهای تولیدی صنعتی به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب می گردد. حضور گاز سولفید هیدروژن به صورت محلول در نفت خام و به دنبال آن در فرآورده های نفتی منجر به تشکیل محیطی تحت عنوان محیط ترش می شود. از عمده ترین انواع خوردگی در محیط های ترش نظیر چاه های نفت و گاز می توان به ترک خوردگی هیدروژنی HIC اشاره نمود که در اثر مجاورت H2S با فولادها پدید می آیند. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از استاندارد ۱D182 و NACE TM.284 محلول مشاهبهی با ترکیبات نفتی ترش و مناسب برای خوردگی HIC تهیه گشته و اثر عملیات حرارتی تنش زدایی (Stress Relieving) در مناطق سطح آلیاژ، HAZ و جوش به کمک آزمایش های پلاریزاسیون بر روی هر دو آلیاژ A516 Gr60 و A516 Gr70 مورد بررسی قرار گیرد. مشاهده گردید که این روش عملیات حرارتی اثر متفاوتی بر افزایش مقاومت به خوردگی سطح آلیاژ، HAZ و جوش هر دو آلیاژ داشته است. در مورد A516 Gr60 باعث بهبود و در مورد آلیاژ A516 Gr70 باعث کاهش مقاومت به خوردگی گردیده است؛ که این امر را می توان به دلیل میزان بیشتر منگنز در آلیاژ A516 Gr70 و بالطبع درصد بیشتر ناخالصی های MnS که در امتداد مرز دانه ها رسوب می کنند نسب داد.