سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا مجیدی نیا –
حمید رضا قلی پور دیزجی –
محمد حسین احسانی –

چکیده:

لایه های نازک CdS روی بستر شیشه به روش تبخبر حرارتی در خلاء تهیه گردید و عملیا ت حرارتی بر روی لایه های تهیه شده در دماهای ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد انجام پذیرفت. آزمایش پراش اشعه ایکس و اندازه گیری مقا ومت ویژه نمونه های معمولی و عملیات حرارتی شده نشان داد که انجام عملیات حرارتی سبب بهبود خواص ساختاری (افزایش اندازه دانه) و الکتریکی(کاهش مقاومت ویژه) آنها میگردد.