سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین تابیه زاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

با اجرای سیستمهای متفاوت مالچ در زمان آیش امکان جلوگیری از تبخیر بیش از حد رطوبت و کاهش حساسیت خاک نسبت به فرسایش آبی و بادی میسر می گردد باکاهش نیروی کاپیلاری در نتیجه خاک ورزی نامناسب در دیمات، رطوبت ذخیره شده دراعماق خاک نمی تواند به محل تجمع ریشه های محصولات زراعی صعود نماید . لذا باید در اجرای عملیات خاک ورزی سعی شود که قسمتهای رویی خاک دارای دانه های ریز به قطر ۲-۵ سانتیمتر باشد تا نتیجه مطلوب حاصل آید، همچنین ریزتر شدن کلوخه ها بیش از این حد باعث افزایش فرسایش بادی خواهد شد . (۱) مالچ های متشکل از مواد گیاهی نظیر کاه و کلش سبب کاهش در درجه حرارت خاک می شوند همچنین از خروج آب به شکل بخار از خاک جلوگیری می نماینددر این تحقیق اثرات مدیریتهای مختلف خاک
ورزی با استفاده از مالچ خاکی بر روی عملکرد گندم دیم در ارومیه مورد بررسی قرار گرفت تا با ارائه مدیریت بهتر در استفاده از ماشین آلات و ادوات خاک ورزی و بهبود جنبه های فیزیکی خاک، حفظ و ذخیره رطوبت گامی موثرتر در افزایش عملکرد و نهایتاً در منافع کشاورزان دیمکار منطقه برداشته شود .