سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان خردمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد مهدوی – دانشیار دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا حاتمی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق سطح پوشش الکترولس نیکل – فسفر پوشش داده شده بر روی فولاد ساده کربنی تحت عملیات سطحی لیزری توسط لیزر پالسی Nd-YAG قرار گرفت. ریز ساختار، ترکیب شیمیایی و تعیین فازهای موجود با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز تفرق اشعهx(XRD) مورد بررسی قرار گرفت. سپس رفتار خوردگی پوشش لیزر شده در محلول ۳٫۵% کلرید سدیم با استفاده از روش های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل و پتانسیودینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از عملیات سطحی لیزری یک ریز ساختار دندریتی متشکل از فاز سخت فسفیدنیکل، کریستالهای نیکل و اکسید نیکل تشکیل شده است، مطابق نتایج آزمونهای خوردگی پتانسیل خوردگی نسبت به پوشش خام نجیب تر شده و سرعت خوردگی پس از عملیات لیزری نسبت به پوشش خام از مقادیر کمتری برخوردار است.