سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان خردمند – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
مریم احتشام زاده – دانشگاه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ید محمد مهدوی –
رضاشجاع صفوی –

چکیده:

دز این تحقیق سطح پوشش الکترولس نیکل – فسفر پوشش داده شده بر روی فولاد ساده کربنی تحت عملیات سطحی لیزری قرار گرفت. در بهترین شرایط عملیاتی انرژی خروجی ۱۳۰ و ۲۰۰ میلی ژول، سرعت حرکت پرتو لیزری ۴۰ میلیمتر بر دقیقه ساختاری دندریتی و یک لایه نازک اکسید نیکل بر روی پوشش ایجاد شد. ریز ساختار، ترکیب شیمیایی و تعیین فازهای موجود با استفاده از میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و آنالیز تفریق اشعه x (XRD) مورد بررسی قرار گرفت همچنین رفتار خوردگی پوشش لیزر شده در محلول ۳,۵ % کلرید سدیم با استفاده از روش الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پس از عملیات سطحی لیزری یک ریز ساختار دندوریتی و فاز اکسید نیکل تشکیل شده است و رسوبات فسفید نیکل که در فرآیندهای تعادلی تشکیل می گردند و اثرات مخربی بر رفتار خوردگی دارند تشکیل نشده اند. مابق نتایج آزمونهای خوردگیپتانسیل خوردگی نسبت به پوش خام نجیب تر شده و سرعت خوردگی پس از عملیات لیزری نسبت به پوشش خام از مقادیری کمتری بر خوردار است.